Slovensky
English
German
   |   KOVÁČSTVO
   |   POMNÍKY
google plus
facebook
KONTAKT   |   
OBJEDNÁVKA   |   
REFERENCIE   |   
SLUŽBY   |   
O NÁS   |   

Referencie

Kováčska dieľňa Rodekov je známa na Slovensku a v mnohých ďalších európskych štátoch. Dokážeme sa prispôsobiť presným požiadavkám klienta a zhotoviť kvalitné kováčske diela ako v oblasti moderného dizajnu, tak aj v oblasti umeleckého kováčstva. Niektoré naše práce sú aj súčasťou historických pamiatok.

Pozrite si vybrané ukážky našich prác:

Kováčske práce, umelecké kováčstvo:

Moderné a Konštrukcie